O NAS

Prawnicy naszej Kancelarii Adwokackiej posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego zdobywane w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej na terenie Warszawy i poza nią. Zapewniają w pełni profesjonalną oraz skuteczną pomoc w szerokim zakresie spraw sądowych oraz porad prawnych.

 


agnieszka-bisko-kowalska
adw. Agnieszka Bisko-Kowalska

WIĘCEJ INFORMACJI

Adwokat wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W 2004 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja prawo gospodarcze, następnie Podypolomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, udzielając porad prawnych.

Zajmuje się m.in. prawem cywilnym, administracyjnym, prawem pracy oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, posiada również doświadczenie w sprawach karnych.


adw. Łukasz Kowalski

WIĘCEJ INFORMACJI

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

Ukończył w 2004 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja prawo karne – praca magisterska z zakresu postępowania karnego. Ukończył w 2005 r. Podypolomowe Studia Prawa Gospodarczego i Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji publicznej, następnie w kancelariach adwokackich.

Zajmuje się prawem karnym, gospodarczym oraz rodzinnym, posiada bogate doświadczenie procesowe.


adw. Agnieszka Bisko-Kowalska

Adwokat – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie ukończyła egzaminem adwokackim w czerwcu 2010 r. Wpisana również od 11 lutego 2011 r. na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W 2004 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja prawo gospodarcze. Następnie w 2013 r. Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2019 r. Podyplomowe Studia Mediacji, Negocjacji i in. Arbitrażowych Metod Rozwiązywania Sporów,  na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa nieruchomości, prawa pracy oraz rodzinnego. Zakres praktyki obejmuje również świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców tj. bieżące doradztwo prawne z zakresu prowadzonej przez podmiot działalności oraz sporządzania projektów umów, regulaminów oraz uchwał.

Adwokat o  dużym doświadczeniu procesowym – głównie z zakresu prawa cywilnego, z sukcesami reprezentowała także Klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

DSC_6393

_MG_8028


adw. Ewelina Wilińska

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka Wydział Prawa Uniwersytetu Mykolo Romerio w Wilnie. Pracowała w Ambasadzie RP w Wilnie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie pod kierownictwem dr hab. Anny Hrycaj.

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw cywilnych i gospodarczych, w tym ubezpieczeniowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu obsługi korporacyjnej spółek handlowych, a także w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek, w szczególności przekształceń, podziałów i połączeń (w tym tzw. połączeń odwrotnych). Doradza również przy postępowaniu upadłościowym i układowym przedsiębiorców, a także upadłości konsumenckich.

W kancelarii odpowiedzialna za obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Doświadczony procesualista. Posługuje się językiem angielskim na poziomie rozszerzonym, w tym Legal English.


adw. Łukasz Kowalski

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, aplikację adwokacką zakończył egzaminem adwokackim w listopadzie 2009 r.

Ukończył w 2004 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja prawo karne – praca magisterska z zakresu postępowania karnego, nadto w 2005 r. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz 2019 r. Podyplomowe Studia Mediacji, Negocjacji i in. Arbitrażowych Metod Rozwiązywania Sporów, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji publicznej, następnie w kancelariach adwokackich.

Zajmuje się prawem karnym, gospodarczym oraz rodzinnym, posiada bogate doświadczenie procesowe.

DSC_6387

user_4158867_fc9277_huge


adw. Radosław Kopytowski

Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył w 2011 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkolenia z Mediacji i Mediacji Rodzinnej prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji – Stały Mediator wpisany na listy prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Warszawie (SO Warszawa, SO Warszawa Praga) oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Warszawie, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
Zajmuje się m.in. prawem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem gospodarczym, posiada również bogate doświadczenie w sprawach karnych i dyscyplinarnych. W obszarze jego praktyki znajduje się również obsługa prawna przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeń.

ozdobnik-strona-usługi
cytat-strona
 

Zakres usług

Nasze kancelarie adwokackie mają siedziby w Warszawie, jednak reprezentujemy naszych Klientów przed sądami w całym kraju. Do korzystania z naszych usług zapraszamy osoby fizyczne jak i przedsiębiorców.

W kręgu naszych zainteresowań prawnych są sprawy cywilne, rodzinne i karne. Zaangażowanie, rzetelność, zaufanie to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy z Klientami.

Każdą sprawę, z którą zwracają się do nas Klienci traktujemy indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, aby dogłębnie poznać okoliczności sprawy oraz potrzeby Klienta – dzięki temu możemy zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania oraz metody współpracy.

IMG-podpis1IMG-podpis

Specjalizacje:

Prawo cywilne

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw procesowych i nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego i spadkowego.
Nadto, przygotowujemy dla Klientów projekty umów, porozumień i prowadzimy negocjacje.

Prawo pracy

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych.Pracodawcom – oferujemy również pomoc w przygotowaniu umów, regulaminów itd.

Prawo karne

Sprawy karne to jeden z podstawowych profili działalności kancelarii.
Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego i wykonawczego.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Sporządzamy projekty umów oraz aktów wewnętrznych spółek (statuty, regulaminy, uchwały).

Prawo rodzinne

Adwokaci oferują pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską oraz kontakty, alimenty a także o podział majątku.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach m.in. dotyczących nieruchomości warszawskich, prawa transportowego, podatkowego i budowlanego.

Upadłość / restrukturyzacja

Prowadzenie postępowań o upadłość konsumencką.
Wsparcie przedsiębiorców w procesie upadłości.
Pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych.

Prawo spadkowe

Pomoc prawna we wszystkich postępowaniach dot. spadku: stwierdzenie nabycia, ustalanie nieważności testamentu, sprawy o dział spadku oraz o zachowek.

Spory sądowe

Adwokaci z naszej Kancelarii – pomogą we wszystkich sprawach procesowych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnym, karnych oraz przed sądami administracyjnymi.
Reprezentujemy Klientów również przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Mediacje

Pomoc prawna przed – i w trakcie mediacji.
Wkrótce – mediacja dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

WYDARZENIA

Adwokaci pro bono

W dniu 18 kwietnia br. adwokaci po raz kolejny wzięli udział w akcji Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez organy adwokatury. W tym dniu udzieliliśmy w kancelariach ponad 20 bezpłatnych porad, z zakresu głównie prawa rodzinnego, spadkowego i […]

Kancelaria pomaga Filipkowi Paszkiewicz w akcji „Podaruj swój 1 % podatku ”. Gorąco zachęcamy do pomocy !

Kancelaria pomaga Filipkowi Paszkiewicz w akcji „Podaruj swój 1 % podatku ”. Gorąco zachęcamy do pomocy !

Uruchomiliśmy nową stronę internetową

Mamy przyjemność zakomunikować, że dziś uruchomiliśmy nową stronę internetową.

Zmiana siedziby Kancelarii.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do nowej siedziby naszej Kancelarii. Kancelaria mieści się obecnie przy ul. Motorowej 10 /2 (I p.) 04-035 Warszawa.

 

adw. Agnieszka Bisko-Kowalska

 ul. Motorowa 10/2, 04-035 Warszawa

tel. 608-018-965

e-mail: agnieszka.bisko@bkadwokaci.pl


adw. Łukasz Kowalski

ul. Motorowa 10/2, 04-035 Warszawa

tel. 602-894-885

e-mail: lukasz.kowalski@bkadwokaci.pl

adw. Ewelina Wilińska

ul. Motorowa 10/2, 04-035 Warszawa

tel. 602-274-773

e-mail: ewelina.wilinska@adwokatura.pl

adw. Radosław Kopytowski

ul.  Motorowa 10/2, 04-035 Warszawa

tel. 691-495-513

e-mail: radoslaw.kopytowski@adwokatura.pl

Miejsce parkingowe dla Klientów Kancelarii – nr 6 (na przeciwko Żabki)

Zapraszamy do kontaktu. Doradzimy najlepsze rozwiązanie w danym stanie faktycznym. Wynagrodzenie ustalamy z każdym Klientem indywidualnie, w oparciu o stawki ryczałtowe i godzinowe.
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i uzależniona jest rodzaju i stopnia trudności sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.